ALMEDALSBAROMETERN

VI TAR TEMPEN PÅ ALMEDALENS MÖTEN

Besökare under veckan
0
Antal evenemang
0
Individuella möten <
0

Almedalsveckan är Sveriges mest mötesintensiva vecka. Aldrig annars samlas så många människor, på så kort tid, på så liten yta, för att utbyta erfarenhet och kunskap. Pengar och tid investeras för att göra Sverige bättre.

Mötesexperterna Svenska Möten, gr8 meetings och Green Hat People ger sig ut bland besökarna för att ta tempen på Almedalens möten.

Fråga:

Hade du mer energi när du lämnade ditt senaste möte i Almedalen än när du kom till mötet?


Ja
75%

Nej
8%

Varken eller
16%

Fakta möteskultur i Sverige

Verksamhetsnyttan av en medveten möteskultur

• 46% av alla möten saknar ett tydligt syfte & mål.
• 33% av våra möten tar medarbetarnas energi
• 33% av de som deltar i möten är kallade i onödan
• 56% av mötestiden är ineffektiv
• 30% av all arbetstid är mötestid. För chefer/ledare är tiden 50-80%.
• Frigör tid
• Minskar stress vilket påverkar den sociala arbetsmiljön positivt
• Ökar måluppfyllelsen
• Skapar större delaktighet som i sin tur skapar mer engagemang
• Skapar en bättre feedbackkultur
• Färre mail

Lönsamhet och social arbetsmiljö

Almedalens möten är viktiga och om de görs bra kan de bidra till ett bättre Sverige. Även er organisation kan öka måluppfyllelsen och lönsamheten genom en bättre möteskultur. En medveten möteskultur bidrar också till en bättre social och organisatorisk arbetsmiljö.

Vi kan hjälpa er till bättre möten och bättre resultat– i Almedalen i er organisation.svenska moten logo 1
i samarbete med

Gr8 sunshine 226k

och

img6